Eleverne byder på popcorn og kage

Der bliver solgt popcorn og kage i frikvartererne. Bl.a. en flot blå kage, der bærer teksten “10 *Days of Giving” . Der er store og små cupcakes. Popcornene koster 10 kr. Der er lang kø og en duft af popcorn i luften. Alle venter spændt på at få deres kage. Alle pengene går selvfølgelig til syriske flygtninge. Udskolingen sælger kager hele ugen til 5 kr.

Kom og støt flygtninge ved at købe popcorn eller kage i frikvartererne!

Kage