0. klasserne indsamler skrald i skolegården

Klasserne 0.a, 0.b og 0.i har fået til opgave at samle skrald ind og veje det. Hvis man går ud lige efter frikvartererne kan man se en masse 0.klasser med handsker og store sorte skraldeposer løbe rundt og samle skrald ind.

Når børnehaveklasserne mødes om morgenen går de ud i skolegården og samler skrald ind, det samme gør de lige efter 10-pausen og 12-pausen. De tre klasser startede deres projekt i går og indsamlede 42 kilo skrald. På døren ind til aulaen hænger der et stykke papir, hvor de hver dag inden de går hjem skriver, hvor meget skrald de har indsamlet.

Skrevet af Gabriel Güldner